หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธรูปมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 
 
 
การประกวดคำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ  
 

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ ได้ดำเนินกิจกรรมประกวดคำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ เพื่อเปิดโอกาสให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วนในตำบลน้ำก้อ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคำขวัญที่เกี่ยวกับประเพณี ภูมิปัญญาของชุมชน อัตลักษณ์ จุดเด่นของตำบลน้ำก้อ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจ ความรัก ความหวงแหน และความรู้สึกสำนึกผูกพันกับถิ่นกำเนิด และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
       ๑. เป็น นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ และอายุ
       ๒. ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ หมู่ที่ ๑-๑๓ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
      
หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ
       ๑. หัวข้อการประกวดคำขวัญคือ \"คำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ\"
       ๒. ผู้ส่งประกวดคำขวัญ ต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่คัดลอก ลอกเลียนแบบผล
           งานของผู้อื่น ไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฎในที่อื่นใด หรือสื่ออื่นๆ มาก่อน
       ๓. ผู้ส่งประกวดคำขวัญ คนละไม่เกิน ๓ คำขวัญ
       ๔. คำขวัญต้องสื่อถึงที่มาของตำบลน้ำก้อ
       ๕. คำขวัญต้องแสดงดึงเอกลักษณ์ จุดเด่น ลักษณะพิเศษที่ดีของตำบลน้ำก้อ
       ๖. ต้องใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐.- บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ส่งผลงาน/ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ โทร. ๐๕๖-๗๙๔๑๖๑
ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
       - ทางเวปไซต์ อบต.น้ำก้อ https://namkoa.localthai1.org/
       - บอร์ดประชาสัมพันธ์
       - หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
       - หนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดโดยตรง (ทางโทรศัพท์)

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 14.42 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ

ผู้เข้าชม 221 ท่าน

 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ : 056-794-161
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 056-794-161
จำนวนผู้เข้าชม 140,479 เริ่มนับ 19 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10