หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธรูปมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
  ในอดีตบริเวณตำบลจัดตั้งเป็นค่ายทหารของไทย พร้อมจัดสร้างบ้านพักของ จอมพลป.พิบูลสงคราม และราษฎรในอดีตจะอพยพมาจากหลวงพระบางประเทศลาว โดยการนำของกำนันขณะนั้น สภาพตำบลอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สัตว์ป่ามากมายและมีน้ำซับ น้ำบ่อเป็นจำนวนมากจึงเรียกกันว่า "น้ำก้อ" มีน้ำอุดมสมบูรณ์ไหลตลอดปีตามลำน้ำก้อจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ผ่านพื้นที่ตำบล ประชาชนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีผู้นำกลุ่มของตัวเอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำกลุ่มมารวมกันเป็นหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะมีผู้นำเรียกว่าผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่บ้านใน 8 หมู่บ้านรวมกันเป็นตำบล เรียกว่า “ตำบลน้ำก้อ”
 
ประวัติหน่วยงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ พัฒนามาจาก “สภาตำบล” เป็นรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกำนันเป็นประธาน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการ และมีข้าราชการในท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาตำบล ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นได้พัฒนาการปกครองจาก 8 หมู่บ้าน เป็น 13 หมู่บ้าน และยกฐานะจากสภาตำบลเป็นหน่วยงานบริหาร เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” โดยที่มีคณะทำงานมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำอีกส่วนหนึ่ง
 
จำนวนประชากร
 
ประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,776 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,337 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25
 
หญิง 3,439 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75
 
จำนวนครัวเรือน 2,348 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 300.35 คน/ตร.กม.
 
 
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลน้ำก้อ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหล่มสัก มีระยะห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ 7 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 ซึ่งถนนติดต่ออำเภอเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ใช้การได้ตลอดทั้งปี เนื้อที่ทั้งตำบล 22.56 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.น้ำเฮี้ย, ต.วัดป่า อ.หล่มสัก และพื้นที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองไขว่, ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านห้วยปูน 228 221 449 164  
2 บ้านน้ำก้อใหญ่ 208 224 432 154
  3 บ้านน้ำก้อใหญ่ 148 143 291 104  
4 บ้านน้ำก้อใหญ่ 181 185 366 178
  5 บ้านน้ำก้อใหญ่ 364 391 755 302  
6 บ้านน้ำก้อโปร่ง 100 96 196 82
  7 บ้านน้ำก้อโคก 179 158 337 116  
8 บ้านน้ำก้อฝาย 395 407 802 246
  9 บ้านน้ำก้อไทย 248 256 504 158  
10 บ้านน้ำก้อเศษ 239 239 478 142
  11 บ้านร่องเชือก 353 368 721 223  
12 บ้านเหมืองใหม่พัฒนา 474 513 987 336
  13 บ้านห้วยเป้าบ่อคำ 220 238 458 143  
  รวมทั้งสิ้น   3,337 3,439 6,776 2,348
 
** ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ : 056-794-161
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 056-794-161
จำนวนผู้เข้าชม 30,469 เริ่มนับ 19 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10